Stay Connected

Phụ nữ hãy đẹpmỗi ngày , đừng chỉ đẹp khi cần.
Posts for Cuộc sống Category

Thấu hiểu bản thân

  • Tháng Năm 11, 2022
  • by

Thấu hiểu nhu cầu bản thân là một cách sống lạc quan
Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất để có được cân bằng cuộc sống – lắng nghe bản thân mình muốn gì và không muốn gì.
—Hãy dành thời gian để tập trung vào việc làm rõ những gì bạn muốn. Việc làm này mang ý nghĩa của việc xác định phương hướng để về đích. Bạn có mục tiêu rõ ràng thì càng có nhiều hướng dẫn giúp bạn thực hiện.
—Do dự dễ khiến bạn cảm thấy bế tắc. Một số...
×